avaralıq

is.
1. Heç bir işlə məşğul olmama, vaxtını boş-boş keçirmə; sərsərilik. Bu oğlan avaralığa öyrənib, heç bir işdən yapışmaq istəmir. Avaralıq etmək – heç bir işlə məşğul olmamaq, veyl-veyl gəzmək.
2. Özündən asılı olmayaraq işdən yapışa bilməmə, işdən ayrılma; məəttəlçilik.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • avarəgi — f. 1) avaralıq, sərsərilik; 2) işsizlik, boş bekar gəzmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • avaraçılıq — bax avaralıq. Avaraçılıqla gününü keçirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bikarlıq — is. İşsizlik, avaralıq, işsiz gəzmə. İttifaqən bazar sənaətlərində rəvac olmayıb, qayət bikarlıqdan <adamlar> ac və möhtac qaldılar. «Tutinamə». Bu büxlü, bu həsəd, bu göftgü bikarlıqdandır. S. Ə. Ş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cahıllıq — is. Cavanlıq, gənclik. Cahıllıq zamanı keçibdir əgər; Yenə yüz naxələf oğlana dəyər. Q. Z.. <Şahnisə:> Ay qədimi, deyəsən, cahıllığın yadına düşdü. Ç.. Cahıllıq eləmək – cavan tay tuşları ilə avaralıq eləmək, vaxtını kefdə keçirmək. Şeyx… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dılğırlıq — is. dan. 1. Tükü tökülmüş heyvanın hal və vəziyyəti; qoturluq. 2. məc. Qeyri ciddilik, boşluq, avaralıq; lütlük, yaramazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • heyvərəlik — is. 1. Qanmazlıq, kobudluq, tərbiyəsizlik, zırramalıq; sözünü, hərəkətini bilməmə; boşboğazlıq. Bir bölük boşboğazıq, heyvərəlik adətimiz; Doludur lənət ilə, qeybət ilə söhbətimiz. M. Ə. S.. <Sədr> bunun səbəbini Canının heyvərəliyində,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərsərilik — is. Sərsəri adamın halı; avaralıq, veyillik. Sərsərilik etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • veyillik — is. Heç bir işdən yapışmayaraq boş boş gəzmə; avaralıq, bikarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əliboşluq — is. 1. Yoxsulluq, fəqirlik, heç bir şeyi olmama. 2. İşsizlik, bekarlıq. // Veyillik, avaralıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.